2. Koosta ühe oma klassikaaslase väline iseloomustus. Lugege klassis vastastikku oma iseloomustused ette. Püüdke ära arvata, kellest need on kirjutatud.

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

 

    
     Inimese välimus, käitumine, hääletoon, sõnavara ja muud välised tegurid näitavad, missugune on inimese iseloom.