3. Püüa analüüsida, missugune on Sinu valitud klassikaaslase iseloom. Mille põhjal Sa teed oma otsused? Pea meeles, et ka karakteristikas tuleb esitada väited, need tõestada ning teha järeldused. Kirjuta klassikaaslase iseloomustus lõpuni, lähtu tema iseloomust.

......................................................

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

4. Anna valminud karakteristika sellele klassikaaslasele, keda Sa iseloomustasid. Kui oled saanud kätte ka Sinu enda iseloomustuse, siis loe see hoolega läbi. Sellisena paistad Sa oma kaaslastele. Tee sellest järeldused.