KARAKTERISTIKA


Iseloomustus võib olla kas tarbe- või kunstiline karakteristika.

Ilukirjandusstiili lahutamatuks osaks on kunstiline karakteristika.


1. Loe läbi järgmine iseloomustus. Kas tegemist on kunstilise või tarbekarakteristikaga? Mille põhjal Sa nii otsustad?

     Trahh! Trahh! Üks nael teise järel löödi kivisesse kaljupinda. Aasa külge kinnitati tross, mille teine ots oli ümber ronija keha seotud. Alla kilomeeter vaba langemist. Tema seda ei näinud, sest vaatas vaid ülespoole. Mitte et tal seda paluti ja ta ainult sellepärast higi valab ning naelu kivi sisse taob. Ei, see eesmärk oli tal endalgi ja ronija piitsutas end mõtetes tagant. “Sa pead, sa pead ja sa suudad!” Ja ta suutis. Aeglaselt, kuid kindlalt rühkis ta ülespoole. Ta ei hüüdnud kedagi appi, ei jäänud kordagi toppama. Ta läks edasi. Sõnagi lausumata. Sellisena meenutas ta täiesti tavalist inimest – vaikset ja tagasihoidlikku. Lihtsalt keegi, kellel oma soovid ja ihad, kes vahel solvubki, kuid kes teistele naljalt halvasti ei ütle. Siin ronides oli ta teistsugune. Kahju vaid, et ükski silmapaar teda lähemalt nägemas polnud. Teda oodati küll ülal ja vaadati alt ärevalt järele, kuid lähemal polnud kedagi. Trahh! Trahh! Uued naelad, uued meetrid. Ronija vinnas ennast üles. Veel natuke. Üleval seati juba lilli valmis ja agaramad asusid sampanjapudeleid lahti korkima. Ülesjõudnud alpinisti õnnitletakse kindlasti südamlikult. Kuigi – ega keegi tea, k u i palju vaeva ta järjekordse kõrguse allutamisel näinud oli. Ise ei kipu ta kah sellega kiitlema. Ilmselt sellepärast korjataksegi lilli juurde. Palju lilli.        

                                                                                                           Eero E.

2. Lugesid praegu läbi ühe koolilõpetaja iseloomustuse. Mõtle talle nimi ning kirjuta sama inimese kohta tarbekarakteristika. Püüa välja selgitada ka kaasõpilaste suhtumine temasse.
 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................