3. Võta järgmiseks tunniks kodust kaasa üks oma lapsepõlvepilt (selline, kus Sa oled mingis tegevuses). Koguge klassis fotod kokku ja loosige nad üksteisele välja. Iseloomusta lühidalt pildil olevat klassikaaslast.

.


Iseloomustus (märksõnadega)


välimus .
näoilme .
meeleolu .
asend .
tegevus .

4. Missugused võiksid olla välise karakteristika põhjal tema mõtted ja iseloom?

mõtted .
iseloom .

5. Kirjuta foto põhjal ja oma vaatlusandmeid kasutades pildil oleva klassikaaslase kunstiline iseloomustus. Arvesta pildil olija vanust!
 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

6. Anna foto koos oma karakteristikaga omanikule tagasi.