2. Missugust sõnaraamatut kasutad, et leida vastus alltoodud probleemidele? Leia vastused.


SÕNA


KASUTATUD SÕNARAAMAT

1. Leia tähendus sõnale korollaar.................................................
.................................................
.................................................


..............................
..............................
..............................

2. Tõlgi inglise keelest sõna audible.................................................
.................................................

..............................
..............................
..............................

3. Leia tähendus sõnale havatsema. .................................................
.................................................
.................................................


..............................
..............................
..............................

4. Kääna peakäänetes sõna meteoor.  .................................................
.................................................
.................................................


..............................
..............................
..............................

5. Kuidas kirjutatakse rubriik AKTUAALNE KAAMERA?
.................................................
.................................................


..............................
..............................
..............................

6. Mida tähendab sõna kanakoolmed? .................................................

..............................
..............................
..............................

7. Kuidas on sõna mälestus vene keeles? .................................................

..............................
..............................
..............................

8. Mis on sõna kombestik tüübi number ja
tüüpsõna? .................................................

..............................
..............................
..............................