ÜHEKEELSED SÕNARAAMATUD

ÕIGEKEELSUSSÕNARAAMAT

1. Leia järgmiste sõnade tüübi number ja tüüpsõna. Kääna sõnu peakäänetes.

1. mentaliteet - ....................................................................
...................................................................................
...................................................................................
2. kolonel - ........................................................................
...................................................................................
...................................................................................
3. roomik - ........................................................................
...................................................................................
...................................................................................
4. kaart - ..........................................................................
...................................................................................
...................................................................................

2. Leia järgmiste sõnade tüübi number, tüüpsõna ja võrdlusastmed.

1. sakiline - .......................................................................
...................................................................................
2. mõru - ..........................................................................
...................................................................................
3. tegev - .........................................................................
...................................................................................
4. koletu - .........................................................................
...................................................................................

3. Leia järgmiste sõnade tüübi number ja tüüpsõna. Pööra sõnu peavormides.

1. patrama - ......................................................................
...................................................................................
...................................................................................
2. vallutama - .....................................................................
...................................................................................
...................................................................................
3. kompareerima - ................................................................
...................................................................................
...................................................................................