VÕÕRSÕNADE LEKSIKON

1. Vii "Võõrsõnade leksikoni" abil kokku märksõna selle seletusega.

................................ ametisse seadma; ök. kapitali ettevõttesse mahutama
................................ ooperi, opereti v. mõne muu suurema vokaalhelitöö tekst või tekstiraamat; balleti või pantomiimi lühike sisukokkuvõte
................................ monteerimine, (masinate, aparaatide või tervete käitiste) üksikosadest kokku-, kohale- või ülesseadmine; eri osade ühendamine kunstiliseks tervikuks (näit. raadiosaadetes, filmis jne.)
................................ ümbersõnastus, teksti laiendav või selgitav esitus teiste sõnadega, muus. helitöö vaba töötlus või
ümbersobitus
................................ puuviljasuhkur; leidub koos glükoosiga peamiselt mees
................................ palgaline lastekasvataja või koduõpetaja aadli-
või kodanlikus perekonnas
................................ jõehobu, Aafrika jõgedes elav sõraline
................................ bot. tüveõiesus, õite tekkimine tüvel ja vanadel okstel; esineb eriti troopikataimedel, näit. kakaopuudel
................................ haiguslik kinnise ruumi kartus
................................ vorstirohi, Põhja-Aafrikast pärinev vürtsitaim huulõieliste sugukonnast

    fruktoos, guvernöör, hipopotamus, investeerima, kauliflooria, klaustrofoobia, libreto, majoraan, mesmerism, montaaz

2. Tõmba maha valesti kirjutatud sõna. Tee endale selgeks sõnade tähendused.

katedraal - katetraal katoptrika - gatoptrika
penalism - pennalism kordinaadistik - koordinaadistik
konfikt - konvikt likviidsus - likviitsus
tuberkoloos - tuberkuloos retsitatiiv - tretsitatiiv
nailoon - nailon kokart - kokard
paaria - paarja pedagoog - pedakoog
ansluss - anslus ehvedriin - efedriin
intventuur - inventuur pentatloon - pentatlon