ÜHEKEELSED SÕNARAAMATUD

EESTI KIRJAKEELE SELETUSSÕNARAAMAT

1. Järgmised seletused on pärit "Eesti kirjakeele seletussõnaraamatust". Mida seletatakse?

  imestusest, üllatusest, vaimustusest jne, (korduvalt)
"ah" ütlema või hüüdma
  pikali olles ennast sinna-tänna liigutama, ühelt küljelt teisele veeretama
  askeldades kõvasti töötama, rühmama, tegevuses
olema, toimetama
  pilku pööramata, üksisilmi vahtima; altkulmu ebasõbralikult, tusaselt vaatama, kõõritades pilku
heitma; (vaikides) tusane või vihane olema, mossitama
  ohtlikust, raskest või halvast olukorrast ära, eemale või turvalisemasse paika jõudma
  soojal aastaajal äikesepilvest ebakorrapäraste
teradena langevad tahked sademed
  väike restoran või kohvik (ka nende osa), sageli kõrge müügileti ja pukkistmetega
  Galktika täht, mille ümber tiirlevad Maa ja teised Päikesesüsteemi planeedid
  kaheharulisest puuoksast hark, mille lõhestatud otste vahele pistetud kummiriba abil lapsed lennutavad kivikesi, paberist kuule vms.
  jämedalt ebaaus ning kedagi sihilikult kahjustav või kellegi usaldust kurjasti kasutav, põlgusväärt, nurjatu

2. Kuidas seletaksid järgmisi omadussõnu?

1. loru - ........................................................................
2. sarmikas - ..................................................................
3. kiilas - ......................................................................
4. vaimukas - ..................................................................
5. särav - ......................................................................
6. muhe - ......................................................................
7. hale - .......................................................................
8. edev - .......................................................................
9. särtsakas - ..................................................................
10. õilis - ......................................................................