ESIMENE EESTI SLÄNGI SÕNARAAMAT

1. Missugune varjund on Sinu arvates järgmistel slängisõnadel? Kes on selliste sõnade kasutaja? Korraldage klassis arutelu. Kasutage M. Loogi "Esimest eesti slängisõnaraamatut".

VALETAMA
jurama - .........................................................................
lüpsma - .........................................................................
mullikesi ajama - .................................................................
pada ajama - ....................................................................
pluffima - ........................................................................
puhuma - ........................................................................
pulama - .........................................................................
seletama - .......................................................................
sogama - ........................................................................
udu panema - ....................................................................
vilistama - ........................................................................
kägu ajama - .....................................................................

HEA ÕPILANE
aju - ..............................................................................
fänn - .............................................................................
memm - ..........................................................................
tarkur - ............................................................................
priimus - ..........................................................................
pugejas - .........................................................................
taibu - ............................................................................
õppur - ...........................................................................

2. Mis mõistet märgivad järgmised slängisõnad? Lähtu oma arvamusest: too välja kõikide sõnade tähendusvarjund ja nummerda sõnad kasutamistiheduse järgi.

kolla - .............................................................................
hullumaja - .........................................................................
kolts - .............................................................................
põrnahaigla - ......................................................................
teine kodu - .......................................................................
vangla - ...........................................................................