MITMEKEELSED SÕNARAAMATUD

1. Loetle oma koduses raamaturiiulis olevaid tõlkesõnaraamatuid. Missugust informatsiooni neist saab?

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

2. Missuguseid oskussõnaraamatuid oled kasutanud? Mis eesmärgil?

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

3. Missuguseid tõlke- ja oskussõnaraamatuid võiks kasutada järgmistes tundides?

* arvutiõpetus: .....................................................................
...................................................................................
* kirjandiõpetus: ...................................................................
...................................................................................
...................................................................................
* bioloogia: .......................................................................
...................................................................................
* füüsika: .........................................................................
...................................................................................
* kodanikuõpetus: .................................................................
...................................................................................
...................................................................................
* prantsuse keel: ..................................................................
...................................................................................