4. Leia järgmistele sõnadele kas inglis- või saksakeelsed vasted.

1. keeleteadlane - .............................................................
2. keeletund - .................................................................
3. keeleuuendus - .............................................................
4. keelteoskus - ...............................................................
5. koolitus - ...................................................................
6. koolitunnistus - ..............................................................
7. koolisüsteem - ..............................................................
8. lugemisoskus - ..............................................................
9. osav - .......................................................................
10. vaatleja - ...................................................................

5. Kirjuta vabal valikul mõnest vestmikust (vestlussõnastikust) vähemalt 6 väljendit koos eestikeelse vastega.

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

6. Leia järgmistele sõnadele vasteid võimalikult paljudest keeltest.

* proosa - ......................................................................
................................................................................

* karjäär - ......................................................................
................................................................................

* kuivatuspaber - ...............................................................
................................................................................