7. Täida eestikeelne osa. Kontrolli tulemusi L. Löfmani, J. Lehtoneni ja A. Pihlaku "Soome-eesti-inglise koosolekusõnavarast".


SOOME


EESTI


INGLISE


KIELET

 

LANGUAGES

KÄÄNTÄÄ

 

TO TRANSLATE

TULKATA, TOIMIA TULKKINA

 

TO INTERPRET

VIRALLINEN KIELI

 

OFFICIAL LANGUAGE

TYÖSKENTELYKIELI

 

WORKING LANGUAGE

KÄÄNTÄJÄ

 

TRANSLATOR

TULKKAUS MONELLA
KIELELLÄ

 

MULTILINGUAL
INTERPRETATION

SIMULTAANITULKKAUS

 

SIMULTANEOUS
INTERPRETATION

TULKKAUSLAITTEET

 

INTERPRETING
APPARATUS

Symposion kielenä on
englanti

 

The language of the
symposium will be English

Kaikki esitelmät tulkataan
simultaanisesti

 

All the papers will be interpreted simultaneously

Osanottajia, jotka tarvitsevat tulkkia, pyydetään ottamaan yhteyttä konferenssitoimistoon

 

Participants requiring the
services of an interpreter are requested to contact the Conference Office

Tulkkaus järjestetään pyydetäessä

 

If requested, interpretation will be provided

Tarvitsen tulkkia

 

Could I have an interpreter,
please

Voitteko puhua hitaammin? Tulkki ei pysty seuraamaan

 

You are speaking too fast. The interpreter cannot follow