SÕNARAAMATU KASUTAMINE

1. Vasta küsimustele.

1. Nimeta 2 moodust, kuidas saab sõnaraamatu märksõnastikku üles ehitada.
................................................................................
................................................................................

2. Nimeta 2 sõnaraamatut, mis annavad informatsiooni kirjakeele sõnavara kohta.
................................................................................
................................................................................

3. Missugustest kirjanikusõnaraamatutest oled kuulnud?
................................................................................
................................................................................

4. Missugused sõnaraamatud esitavad võõrsõnu?
................................................................................
................................................................................

5. Nimeta nimesõnaraamatuid.
................................................................................
................................................................................

6. Millal ja kellega saab alguse eesti leksikograafia?
................................................................................

7. Mis teost võib pidada 19. sajandi eesti leksikograafia tippsaavutuseks?
................................................................................
................................................................................

8. Eesti Vabariigi aastail sai alguse eesti õigekeelsussõnaraamatu traditsioon. Nimeta autoreid ja teoseid.
................................................................................
................................................................................

9. Nimeta eesti keelemehi, kes on saanud tuntuks kakskeelsete sõnaraamatute kirjutamisega. Mis sõnaraamatutega on tegemist?
................................................................................
................................................................................

2. Koosta vähemalt 30 märksõnaga sõnaraamat. Sõnaraamatu liik vali ise.