ORTOGRAAFIA KORDAMINE
HÄÄLIKUTE PIKKUSE MÄRKIMINE KIRJAS

1. Paranda vead.

     Tõlkis vene keelte, õpin kümnaasjumi üheksantas klassis, kasutati tumetat värvi,

antke raamat tagasi, kinksepp, lumi sillertas, meie võistkond tahtis võitta, täppne

pedakoog, sõutsime vastaskaldale, midagi kärsas, õppimatta harjutus.

2. Kirjuta täht ühe- või kahekordselt.

1. Metal __raha kukkumisel plek__karpi oli kuulda metal__set kõlinat.
2. Vastajat valdas psüüh__iline pinge.
3. Siin__ e loodus võlus kõik__i.
4. Panime us__jad kalad võrk__otti.
5. Ostsin turult lil__kapsast.
6. Monotoon__e heli väsitab.
7. Kõiki pahandas mõt__etu ootamine.
8. Juhataja an__ul__eeris oma hommikuse otsuse.
9. Harimat__a maa ei anna korralik__u saak__i.
10. Sõpruse alus on vastastik__une usaldus.
11. 9. klassis hakatakse aru saama õppimise vajalik__usest.
12. Ilmajaama andmetel läheneb kõrgrõhk__kond.
13. Orkestris män__gisid harf__i itaal__ased.
14. Tänavu on palju kirs__e.
15. Zo__loogiatunnis käsitleti kärs__lasi.
16. Külma tõttu pidime is__tuma lähestik__u.
17. Kristal__selt säravatest klaasidest pakuti mors__i.
19. Hom__ne päev on pin__gerikas.
20. Ära mine tun__dmatus kohas sup__lema.
21. Kooli almanah__ist sai lugeda ka luuletusi.
22. Merel mäs__lesid kõr__ged lained.
23. Tahaksin töötada koos sõbralik__ude inimestega.
24. Otsustasime minna viimasele seans__ile.
25. Vastastik__une usaldus teeb kol__lektiivi meeldivaks.
26. Tart__laste ja tallin__laste vahel arenes pingeline võit__lus.
27. Õues pauk__us pakane.
28. Ekskursioon peatus kaus__ja järve ääres.
29. Onu töötas lint__raktoril.
30. Portugal__ased olid vanasti kuulsad meresõit__jad.
31. Kop__lis hüp__les väike vars__.
32. Kas liigne tagasihoidlik__us on ikka voorus?

3. Kasuta kaashäälikuühendis ühe- või kahekordset tähte ja põhjenda, miks tuleb just nii kirjutada.

     sõitis ekspres__rongiga, kristal__vaasis, bussid kur__serivad linna ja maa vahel, pingeline õhk__ond, majas pole lif__ti, pühitses triumf__i, rul__jas krae, mors__ki oli külm, tip__tasemel nõupidamine, telliti bors__, armastab klatsida, pik__liku kujuga pursk__aev, metal__ne hääl, mars__isid püüdlikult, sõrmitses harf__i, viimne vals__, magus karamel__kissell, riigis polnud absoluut__set monarh__i, fajans__nõude kogu, lendas vur__di tagasi, must karakul__krae, hom__ne tund kesk__oolis, modern__e kunst, mitteloetav al__kiri, kompleks__ed uuringud, lõp__lik seisukoht