4. Liida järgnevatele sõnadele -gi või -ki.

     kõrs___, kolonn___, ehk___, lehm___, monarh___, vihm___, bronh___, paanika___, almanahh___, bors___, panderoll___, usbekk___, kull___, vars___, varss___, tahm___, aadress___, tuss___, kohv___, kosk___, massaaz___, harf___, lõhn___, varb___, kompass___, siug___, kand___, ahv___

5. Paranda tekstis esinevad kirjavead ja põhjenda parandust.

     1. Poppmuusika uutseks jooneks on rikas meeloodia. 2. Vanaema kuulas

ajameelselt laste hüpplikke lauseid. 3. Ta on täppne nagu kuninkas. 4. Naine liikus

hooksalt terassist allapoole. 5. Minu iluideal on gooti stiil. 6. Tsirkusetrikkide hulkka

loetakse ka akropaatika. 7. Uumorimeelne seltskond immiteeris kärpseparve.

8. Tolleaekset käitumisoskust hinnati kõrgelt. 9. Sümfooniaorgestri kontserditel käib

vähe kuulajaid. 10. Barokunst ülistab kangelaslikust, liikumisoogu ja esinduslikust.

11. Krimmlane sõitis Türkki, tallinnlane Tarttusse. 12. Abi küsiti riiklikkest

kretiidiprogrammidest. 13. Koer ei luband meid oma teritooriumile. 14. Asfalteel

sõitsid pussid ja puldooserid. 15. Okkupandid asusid oppositsiooni. 16. Sootsa

tuule korral sõutke pärivoolu. 17. Hommne päev tõotab tulla pinngerikas.

18. Hüütsime teda, kuid heitsime siis käega, sest ta ei kuulnud meid. 19. Kui

hiilime varksi, on lootust, et meid ei märgata. 20. Ärge tuntke selliste tühjade asjade

pärast piinlikust! 21. Külma tõttu olime sunnitud istuma lähestiku. 22. Kõik püütsid

olla aeksasti kohal. 23. Jõime morssi kristallselt säravatest klaasidest. 24. Laste

püüdlikus tasuti mitmekortselt. 25. Stress tuleb psüühhilisest pinngest. 26. Onu

töötas sohvoosis lintraktoril. 27. Harimatta maa ei anna rikkalikku saaki. 28. Poes

käis ta vana kirju võrkotiga. 29. Okasroosike käitus printsesslikult. 30. Mõtetuid

tegusid on niigi tehtud! 31. Naersime kõik Kalevi liikse ettevaatlikuse üle.

32. Haiglasse muretseti uus röntkeniaparaat. 33. Kautselt olime ka meie juhtunus

süüdi. 34. Kraavis hüppas kongi. 35. Palun antke mulle kongreetne vastus.

36. Loodke parem iseendale. 37. Kompleksest mehaniseerimisest on alati kasu.

38. Õues paukkus kõva pakane.