6. Tõmba maha vale vorm.

1. (Kel, kell) on joonistusvahendid kaasas?
2. Grupp mehi läks (kauppa, kaupa) maha laadima.
3. Ma ei tea, mil (mill) ta tuleb.
4. Kas sul on (kel, kell) käe peal?
5. Küll (sell, sel) mehel on alles parukas!
6. Vaatasime teatris (baletti, balletti) "Tuhkatriinu".
7. Uue koolimaja müürid kerkivad (jõutsasti, jõudsasti).
8. Mööblivabrikus on neli (tsehhi, tsehi).
9. Kääri (varrukad, varukad) üles ja asu tööle!
10. Iga töö on hea, iga (ammet, amet) aus.
11. Maiele osteti (sammetist, sametist) mantel.
12. (Siine, siinne) loodus on kaunis.
13. (Varsad, varssad) viidi ööseks (lauta, lautta)
14. Täna on kinos kolm (seansi, seanssi).
15. Katkised (hammbad, hambad) tuleb kiiresti parandada.
16. Nägime (zopargis, zoopargis) hiiglasuurt krokodilli.
17. (Elle, Helle) oigas (hädise, ädise) (häälega, äälega) hambavalu pärast.
18. (Müüja, müüa) teatas ostjatele: "Igal hommikul on värskeid angerjaid (müüja, müüa)."
19. Korstnast tuli musta (suitsu, suittsu).
20. Tüdruk võttis (portvelli, portfelli) ja ruttas kooli.

7. Lisa vokaal või konsonant, kus vaja.

     plek__toos, lin__lane, liht__elegramm, juht__oon, plek__toos, kompleks__ed, modern__e, türan__lik, pas__lik, ul__jus, hops__ti, kukk__i, pank__i, sopra__n, kom__isjon, violet__ne, reket__, kapro__n, manset__, fenome__n, kotlet__, materja__l, tape__t, karussel__, miljonä__r, kommenta__r, atmosfä__r, eksempla__r, apelsi__n, mandari__n, karakul__, kompot__, taburet__, inventa__r, inventu__r, kefi__r, annul__eerima, kor__igeerima, progno__s, anekdo__t, baleri__n, gardero__b, humaan__e, il__ustreerima, karbona__d, klarnet__, kol__ektiiv, vetera__n, vagonet__, tualet__, psü__hiline, paral__eelne, materia__lne, ora__nz, portsela__n, gladio__l, bar__ikaad

8. Paranda vead. Missuguste reeglite vastu on eksitud?

1) lihtelegrammi saatmiskulud -...................................................
2) uuria seletuskiri - ..............................................................
3) brittlaste kallaletung - ..........................................................
4) luksuslike maju - ...............................................................
5) midagi liikset - .................................................................
6) värssi pikkus - ..................................................................
7) usk hommsesse - ...............................................................
8) kaunis müüa - ...................................................................
9) tiislikütus - ......................................................................
10) kauba deffitsiit - ...............................................................