Mittemetallid ja nende omadused

Mis on mittemetall? - Nimigi ütleb - ei ole metall. Täpsemalt, mittemetall on lihtaine, millel ei ole metallidele iseloomulikke omadusi; nende väliselektronkihis on tavaliselt 4-8 elektroni.

Aga miks erinevad mittemetallid metallidest? Peamine põhjus on nende ehitus, kus kõik aatomid on omavahel ühendatud (ei jää sellist vaba ruumi nagu metalli kristallis, kus elektronid saaksid vabalt liikuda). 27-1.jpg (5831 bytes)

Väävli kristallvõre

27-11f.jpg (28440 bytes)

Puit on isolatsioonimaterjal

Mis siis iseloomustab mittemetalle? Nende ehitusest tulenevalt ükski mittemetall ei ole hea elektri- ega soojusjuht (välja arvatud süsiniku allotroop grafiit). Sellest tulenevalt koosnevad elektri- ja soojusisolatsiooni materjalid mittemetallidest

Kui metallid olid enamasti tahked ained, siis mittemetallid on enamasti gaasid (hapnik, vesinik, lämmastik, fluor, heelium jne) või ka vedelikud (broom) ja tahked ained (väävel, süsinik, räni, jood jne).

Tahked mittemetallid on haprad ja ei ole sepistatavad, samuti puudub neil metalne läige (välja arvatud jood).

Kuigi mittemetallilisi elemente on võrreldes metallidega vähe, on nende omadused väga erinevad ja üldistada on raske. Eelnevale võib lisada veel, et mittemetallilised elemendid võivad esineda mitme lihtainena. Sellist nähtust nimetatakse ALLOTROOPIAKS ja neid erinevaid lihtaineid nimetatakse ALLOTROOPSETEKS TEISENDITEKS. Toome mõningad näited.

HAPNIK esineb kolme allotroopse teisendina:

a) monohapnikuna (O), mis on väga ebapüsiv ning esimesel võimalusel ühinevad aatomid

b) dihapnikuks (meile tuntud hapnik, mida iga päev õhu koosseisus sisse hingame) - O2

c) ja trihapniku ehk osoonina O3, mis on samuti väga ebapüsiv aine, lagunedes omakorda mono- ja dihapnikuks. Osoon on lõhnav ning sa võid tunda seda pärast äikest.

27-1f.jpg (29636 bytes)

Äike