9. klass 1. teema

HÄÄLIK JA TÄHT

KIRJANDIMATERJALI KOGUMINE

Emakeel: Kai Taba
Tekstiõpetus: Lea Sokman
Kirjanduse lisamaterjal: Tiiu Kruus

Teemad

Teemalehed

1. Häälik. Täht

1. leht 2. leht 3. leht
2. Häälikuühendid: diftong, konsonantühend 1. leht 2. leht 3. leht
3. Välde 1. leht 2. leht 3. leht
4. Välde 1. leht 2. leht .
5. Astmevaheldus 1. leht 2. leht 3. leht
6. Häälikute pikkuse märkimine kirjas 1. leht 2. leht 3. leht
7. Võõrsõnad 1. leht 2. leht .
8. Sulghäälik sõna alguses 1. leht 2. leht 3. leht
9. Võõrsõnade õigekiri 1. leht 2. leht 3. leht
10. Konsonantühendi õigekiri 1. leht 2. leht 3. leht
11. i ja j-i õigekiri 1. leht 2. leht 3. leht
12. Veaohtlike sõnade õigekirja kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
13. Veaohtlike sõnade õigekirja kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
14. Mis on kirjand. Kuidas kirjutada kirjandit. Kirjandi pealkiri. 1. leht 2. leht 3. leht
15. Teemakohase kirjandimaterjali kogumine. Mandala. Loetelu 1. leht 2. leht 3. leht
16. Teemakohase kirjandimaterjali kogumine 1. leht 2. leht .

Lisamaterjal:
Kirjandus

Emakeel