9. klass 3. teema

ALGUSTÄHEORTOGRAAFIA; NIMEDE KÄÄNAMINE
LAUSELIIKMETE KORDAMINE

TEKSTI LIIGENDUS KIRJANDIS JA KIRJANDI STIIL

Emakeel: Kai Taba
Tekstiõpetus: Lea Sokman
Kirjanduse lisamaterjal: Tiiu Kruus

Teemad

Teemalehed

1. Algustäheortograafia: nimi ja nimetus 1. leht 2. leht .
2. Algustäheortograafia: isiku- ja kohanimed 1. leht 2. leht 3. leht
3. Algustäheortograafia: asutused, ettevõtted, perioodika, teosed, dokumendid, sarjad, ajaloosündmused 1. leht 2. leht 3. leht
4. Algustäheortograafia: asutused, ettevõtted, perioodika, teosed, dokumendid, sarjad, ajaloosündmused 1. leht 2. leht .
5. Algustäheortograafia: autasud, üritused, taimesordid, kaubad 1. leht 2. leht .
6. Nimede käänamine 1. leht 2. leht .
7. Nimede käänamine 1. leht 2. leht 3. leht
8. Öeldis ja alus. Lauseliikmete kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
9. Teksti liigendus kirjandis 1. leht 2. leht 3. leht
10. Millest sõltub kirjandi stiil 1. leht 2. leht .
11. Stiil: üldistav, eritlev, detailne kujutamisviis 1. leht 2. leht 3. leht
12. Stiil: sõnavara valik 1. leht 2. leht 3. leht
13. Stiil: suuline ja kirjalik kõne 1. leht 2. leht .

Lisamaterjal:
Kirjandus

Emakeel