9. klass 4. teema

LAUSEÕPETUS
SÕNASTUSVEAD KIRJANDIS

Emakeel: Kai Taba
Tekstiõpetus: Lea Sokman
Kirjanduse lisamaterjal: Tiiu Kruus

Teemad

Teemalehed

1. Lause suhtluseesmärgid. Lihtlause 1. leht 2. leht 3. leht
2. Koondlause 1. leht 2. leht 3. leht
3. Koondlause kirjavahemärgid 1. leht 2. leht 3. leht
4. Elliptiline lause. Liitlause 1. leht 2. leht 3. leht
5. Rindlause 1. leht 2. leht 3. leht
6. Rindlause kirjavahemärgid: koma, sidesõnad ja, ning, ega, või 1. leht 2. leht .
7. Rindlause kirjavahemärgid: koma sidesõna ees. Koolon mõttekriips ja semikoolon 1. leht 2. leht 3. leht
8. Põimlause. Pea- ja kõrvallause 1. leht 2. leht 3. leht
9. Sidend põimlauses. Põimlause kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
10. Lause sõnajärg. Kirjavahemärkide kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
11. Lauselühendi kirjavahemärgid 1. leht 2. leht .
12. Sõnastusvead kirjandis 1. leht 2. leht 3. leht
13. Sõnastusvead kirjandis. Sõnastusvigade parandamine 1. leht 2. leht .
14. Sõnastusvigade parandamine 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal:
Kirjandus

Emakeel