9. klass 6. teema

KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
FUNKTSIONAALSTIILID

Emakeel: Kai Taba
Tekstiõpetus: Lea Sokman
Kirjanduse lisamaterjal: Tiiu Kruus

Teemad

Teemalehed

1. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine: nimisõna + nimisõna 1. leht 2. leht 3. leht
2. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine: nimisõna + nimisõna 1. leht 2. leht 3. leht
3. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine: omadus- arv- või aesõna + nimisõna 1. leht 2. leht 3. leht
4. Kohanimede kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht 3. leht
5. Kohanimede kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht 3. leht
6. Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine:
käändsõna + omadussõna
1. leht 2. leht .
7. Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine:
ne- ja line- lõpuline omadussõna
1. leht 2. leht 3. leht
8. Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht 3. leht
9. Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht 3. leht
10. Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Arvsõnade kasutamine 1. leht 2. leht 3. leht
11. Funktsionaalstiilid. Ametlik stiil: elulookirjeldus 1. leht 2. leht 3. leht
12. Ametlik stiil: avaldus, seletuskiri 1. leht 2. leht 3. leht
13. Ametlik stiil: volikiri. Teadusstiil 1. leht 2. leht 3. leht
14. Ajakirjandusstiil 1. leht 2. leht 3. leht
15. Ilukirjandusstiil 1. leht 2. leht 3. leht
16. Ilukirjandusstiil. Isikustiil 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal:
Kirjandus
Emakeel