9. klass 7. teema

KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE

KIRJANDI PÕHILIIGID

Emakeel: Kai Taba
Tekstiõpetus: Lea Sokman
Kirjanduse lisamaterjal: Tiiu Kruus

Teemad Teemalehed
1. Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht 3. leht
2. Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht 3. leht
3. Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht .
4. Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2. leht .
5. Sidekriips liitsõnades 1. leht 2. leht .
6. Sidekriips liitsõnades 1. leht 2. leht .
7. Kokku- ja lahkukirjutamise kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
8. Jutustav kirjand 1. leht 2. leht 3. leht
9. Kirjeldav kirjand 1. leht 2. leht 3. leht
10. Kirjeldav kirjand 1. leht 2. leht 3. leht
11. Arutlev kirjand 1. leht 2. leht .
12. Arutlev kirjand 1. leht 2. leht 3. leht
13. Arutlev kirjand 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal:
Kirjandus