9. klass 8. teema

LÜHENDAMINE JA SÕNAVARA RIKASTAMISE VÕIMALUSED

KIRJANDI PÕHILIIKIDE KORDAMINE

Emakeel: Kai Taba
Tekstiõpetus: Lea Sokman
Kirjanduse lisamaterjal: Tiiu Kruus

Teemad

Teemalehed

1. Lühendamine 1. leht 2. leht 3. leht
2. Lühendamine 1. leht 2. leht 3. leht
3. Lühendi käänamine 1. leht 2. leht 3. leht
4. Sõnavara rikastamise võimalused: murdesõnad 1. leht 2. leht .
5. Sõnavara rikastamise võimalused: murdesõnad 1. leht 2. leht .
6. Sõnavara rikastamise võimalused: laensõnad 1. leht 2. leht 3. leht
7. Sõnavara rikastamise võimalused: võõrsõnad 1. leht 2. leht .
8. Sõnavara rikastamise võimalused: võõrsõnad 1. leht 2. leht .
9. Sõnavara rikastamise võimalused: laen- ja võõrsõnade õigekirja kordamine 1. leht . .
10. Sõnavara rikastamise võimalused: sõnade tuletamine 1. leht 2. leht 3. leht
11. Sõnavara rikastamise võimalused: sõnade tuletamine 1. leht 2. leht  
12. Sõnavara rikastamise võimalused: liitsõnad 1. leht 2. leht 3. leht
13. Sõnavara rikastamise võimalused: tehissõnad 1. leht 2. leht 3. leht
14. Kirjandi põhiliikide kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
15. Kirjandi põhiliikide kordamine 1. leht . .
16. Kirjandi põhiliikide kordamine 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal:
Kirjandus