9. klass 9. teema

SÕNARAAMATUD, ORTOGRAAFIA KORDAMINE

KARAKTERISTIKA, ARVUSTUS

Emakeel: Kai Taba
Tekstiõpetus: Lea Sokman
Kirjanduse lisamaterjal: Tiiu Kruus

Teemad

Teemalehed

1. Sõnaraamatu ülesanded 1. leht 2. leht .
2. Sõnaraamatu ülesanded 1. leht 2.leht .
3. Ühekeelsed sõnaraamatud: õigekeelsussõnaraamat, võõrsõnade leksikon 1. leht 2. leht .
4. Ühekeelsed sõnaraamatud: eesti kirjakeele seletussõnaraamat, esimene eesti slängi sõnaraamat 1. leht 2. leht .
5. Mitmekeelsed sõnaraamatud 1. leht 2. leht 3. leht
6. Sõnaraamatu kasutamine 1. leht . .
7. Ortograafia kordamine: häälikute pikkuse märkimine kirjas 1. leht 2. leht 3. leht
8. Ortograafia kordamine: algustäheortograafia 1. leht 2. leht .
9. Ortograafia kordamine: lause kirjavahemärgid 1. leht 2. leht .
10. Ortograafia kordamine: käänamine ja pööramine 1. leht 2. leht .
11. Ortograafia kordamine: kokku- ja lahkukirjutamine 1. leht 2.leht .
12. Ortograafia kordamine: võõrsõnad 1. leht 2. leht 3. leht
13. Karakteristika 1. leht 2. leht 3. leht
14. Karakteristika 1. leht 2. leht .
15. Arvustus 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal:
Kirjandus

Emakeel