9. klass, 2. tsükkel

Süsinikuühendid

Kalli Reidla

Pildid: COREL GALLERY

Sissejuhatus

Teemalehed

1. Süsiniku üldine iseloomustus 1. leht 2. leht .....
2. Süsiniku omadused 1. leht 2. leht .....
3. Süsiniku keemilised omadused 1. leht ..... .....
4. Süsivesinikud 1. leht 2. leht .....
5. Alkoholid ja karboksüülhapped 1. leht 2. leht 3. leht
6. Sahhariidid 1. leht 2. leht 3. leht
7. Rasvad 1. leht ..... .....
8. Valgud 1. leht ..... .....
9. Süsiniku esinemine erinevates ühendites 1. leht 2. leht 3. leht
10. Süsihape 1. leht ..... .....
11. Süsinikuühendite põletamine 1. leht ..... .....
12. Gaasiliste ainete molaarruumala 1. leht 2. leht .....
13. Keemilise reaktsiooni kiirus ja seda mõjutavad tegurid 1. leht 2. leht

3. leht

14. Keemiliste reaktsioonide kulgemine katalüsaatorite abil 1. leht 2. leht .....
15. Bioloogilised redoksreaktsioonid 1. leht 2. leht .....