9. klass, 3. tsükkel

Rakud ja koed

Pille Kõiv

Sissejuhatus

Teemalehed

1. Raku uurimismeetodid ja -vahendid 1. leht 2. leht ..... ..... .....
2. Rakud ja organismid 1. leht 2. leht 3. leht  ..... .....
3. Loomaraku ehitus 1. leht 2. leht 3. leht 4. leht .....
4. Taimeraku ehitus 1. leht 2. leht  3. leht 4. leht .....
5. Looma- ja taimeraku võrdlus 1. leht 2. leht ..... ..... .....
6. Rakkude paljunemine 1. leht 2. leht   3. leht ..... .....
7. Taimekoed 1. leht 2. leht   3. leht 4. leht  5. leht
8. Taimekoed 1. leht 2. leht   3. leht 4. leht .....
9. Loomsed koed 1. leht 2. leht   3. leht 4. leht 5. leht
10. Loomsed koed 1. leht 2. leht ..... .....   .....
11. Taimeorganid 1. leht ..... ..... ..... .....

LISAMATERJAL