9. klass, 6. tsükkel

Evolutsioon

Pille Kõiv

Pildid COREL GALLERY

Sissejuhatus Teemalehed
Taime- ja loomariigi evolutsioon 1. leht 2. leht

3. leht

4. leht

5. leht

Inimese evolutsioon 1. leht 2. leht 3. leht
Kordamine 1. leht 2. leht 3. leht

 

Lisa: Inimrassid Franc Koppel
EVOLUTSIOON  Gerda Viks

EVOLUTSIOON .ppt Martin Külvik