9. klass 1. teema

KORDAMINE

Teemad

Teemalehed

1. Ülesanded tehete järjekorrale 1. leht 2. leht 3. leht
2. Erinevate võrrandite lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
3. Lihtsusta avaldis 1. leht 2. leht .
4. Lihtsusta avaldis 1. leht 2. leht 3. leht
5. Lahenda võrrand 1. leht 2. leht 3. leht
6. Ruutvõrrandi abil lahenduvad ülesanded 1. leht 2. leht 3. leht
7. Ruutvõrrandi abil lahenduvad ülesanded 1. leht 2. leht 3. leht
8. Ruutvõrrandi abil lahenduvad ülesanded 1. leht 2. leht 3. leht
9. Arvu ruut ja ruutjuur 1. leht 2. leht 3. leht
10. Ruutjuure teisendused 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal: Matemaatika