9. klass 3. teema

Hulknurkade sarnasus

Teemad

Teemalehed

1. Võrdelised lõigud 1. leht 2. leht 3. leht
2. Võrdelised lõigud 1. leht 2. leht 3. leht
3. Kiirteteoreem 1. leht 2. leht 3. leht
4. Kiirteteoreem 1. leht 2. leht 3. leht
5. Sarnased hulknurgad 1. leht 2. leht 3. leht
6. Sarnased hulknurgad 1. leht 2. leht 3. leht
7. Sarnased hulknurgad 1. leht 2. leht 3. leht
8. Kolmnurkade sarnasuse tunnused 1. leht 2. leht 3. leht
9. Kolmnurkade sarnasuse tunnused 1. leht 2. leht 3. leht
10. Kolmnurkade sarnasuse tunnused 1. leht 2. leht 3. leht
11. Kolmnurkade sarnasuse tunnused 1. leht 2. leht 3. leht
12. Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude suhe 1. leht 2. leht 3. leht
13. Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude suhe 1. leht 2. leht 3. leht
14. Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude suhe 1. leht 2. leht 3. leht
15. Sarnaste hulknurkade pindalade suhe 1. leht 2. leht 3. leht
16. Sarnaste hulknurkade pindalade suhe 1. leht 2. leht 3. leht
17. Sarnaste hulknurkade pindalade suhe 1. leht 2. leht 3. leht
18. Maa-alade kaardistamine 1. leht 2. leht 3. leht
19. Maa-alade kaardistamine 1. leht 2. leht 3. leht
20. Pikkuste kaudne mõõtmine 1. leht 2. leht 3. leht
21. Kordamine 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal: Matemaatika