9. klass 4. teema

Täisnurksete kolmnurkade lahendamine

Teemad

Teemalehed

1. Pythagorase teoreem 1. leht 2. leht 3. leht
2. Pythagorase teoreem 1. leht 2. leht 3. leht
3. Pythagorase teoreem 1. leht 2. leht .
4. Nurga mõõtmine 1. leht 2. leht 3. leht
5. Nurga mõõtmine 1. leht 2. leht 3. leht
6. Nurga mõõtmine 1. leht 2. leht 3. leht
7. Teravnurga siinus, koosinus ja tangens 1. leht 2. leht 3. leht
8. Teravnurga siinus, koosinus ja tangens 1. leht 2. leht 3. leht
9. Teravnurga siinus, koosinus ja tangens 1. leht 2. leht 3. leht
10. Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi leidmine 1. leht 2. leht .
11. Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi leidmine 1. leht 2. leht 3. leht
12. Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi leidmine 1. leht 2. leht 3. leht
13. Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed 1. leht 2. leht 3. leht
14. Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed 1. leht 2. leht 3. leht
15. Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed 1. leht 2. leht 3. leht
16. Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed 1. leht 2. leht 3. leht
17. Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed 1. leht 2. leht 3. leht
18. Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed 1. leht 2. leht 3. leht
19. Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed 1. leht 2. leht 3. leht
20. Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed 1. leht 2. leht 3. leht
21.Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed 1. leht 2. leht 3. leht
22. Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed 1. leht 2. leht 3. leht
23. Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed 1. leht 2. leht 3. leht
24. Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed 1. leht 2. leht 3. leht
25. Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed 1. leht 2. leht 3. leht
26. Täisnurkse kolmnurga lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
27. Täisnurkse kolmnurga lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
28. Täisnurkse kolmnurga lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
29. Täisnurkse kolmnurga lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
30. Täisnurkse kolmnurga lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
31. Täisnurkse kolmnurga lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
32. Täisnurkse kolmnurga lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
33. Täisnurkse kolmnurga lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
34. Täisnurkse kolmnurga lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
35.Täisnurkse kolmnurga lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
36.Täisnurkse kolmnurga lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
37.Täisnurkse kolmnurga lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
38.Täisnurkse kolmnurga lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
39. Geomeetriline keskmine 1. leht 2. leht 3. leht
40. Teoreem kolmnurga kõrgusest 1. leht 2. leht 3. leht
41. Teoreem kolmnurga kõrgusest 1. leht 2. leht 3. leht
42. Teoreem kolmnurga kõrgusest 1. leht 2. leht 3. leht
43. Teoreem kolmnurga kõrgusest 1. leht 2. leht 3. leht
44. Teoreem kolmnurga kõrgusest 1. leht 2. leht 3. leht
45. Eukleidese teoreem 1. leht 2. leht 3. leht
46. Eukleidese teoreem 1. leht 2. leht 3. leht
47. Eukleidese teoreem 1. leht 2. leht 3. leht
48. Eukleidese teoreem 1. leht 2. leht 3. leht
49. Eukleidese teoreem 1. leht 2. leht 3. leht
50. Eukleidese teoreem 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal: Matemaatika