9. klass 5. teema

Ratsionaalavaldised ja murdvõrrandid

Teemad

Teemalehed

1. Ratsionaalavaldised 1. leht 2. leht 3. leht
2. Ratsionaalavaldised 1. leht 2. leht 3. leht
3. Ratsionaalavaldised 1. leht 2. leht 3. leht
4. Ratsionaalavaldised 1. leht 2. leht 3. leht
5. Algebraliste murdude laiendamine ja taandamine 1. leht 2. leht 3. leht
6. Algebraliste murdude laiendamine ja taandamine 1. leht 2. leht 3. leht
7. Algebraliste murdude laiendamine ja taandamine 1. leht 2. leht 3. leht
8. Algebraliste murdude laiendamine ja taandamine 1. leht 2. leht 3. leht
9. Algebraliste murdude laiendamine ja taandamine 1. leht 2. leht 3. leht
10. Algebraliste murdude laiendamine ja taandamine 1. leht 2. leht 3. leht
11. Algebraliste murdude korrutamine 1. leht 2. leht 3. leht
12. Algebraliste murdude korrutamine 1. leht 2. leht 3. leht
13. Algebraliste murdude korrutamine 1. leht 2. leht 3. leht
14. Algebraliste murdude jagamine 1. leht 2. leht 3. leht
15. Algebraliste murdude jagamine 1. leht 2. leht 3. leht
16. Algebraliste murdude jagamine 1. leht 2. leht 3. leht
17. Algebraliste murdude jagamine 1. leht 2. leht 3. leht
18. Algebraliste murdude astendamine 1. leht 2. leht 3. leht
19. Algebraliste murdude astendamine 1. leht 2. leht 3. leht
20. Algebraliste murdude astendamine 1. leht 2. leht 3. leht
21. Algebraliste murdude astendamine 1. leht 2. leht 3. leht
22. Ühenimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine 1. leht 2. leht 3. leht
23. Ühenimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine 1. leht 2. leht 3. leht
24. Ühenimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine 1. leht 2. leht 3. leht
25. Algebraliste murdude teisendamine ühenimelisteks 1. leht 2. leht 3. leht
26. Algebraliste murdude teisendamine ühenimelisteks 1. leht 2. leht 3. leht
27. Algebraliste murdude teisendamine ühenimelisteks 1. leht 2. leht 3. leht
28. Algebraliste murdude teisendamine ühenimelisteks 1. leht 2. leht 3. leht
29. Erinimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine 1. leht 2. leht 3. leht
30. Erinimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine 1. leht 2. leht 3. leht
31. Erinimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine 1. leht 2. leht 3. leht
32. Ratsionaalavaldiste lihtsustamine 1. leht 2. leht 3. leht
33. Ratsionaalavaldiste lihtsustamine  1. leht 2. leht 3. leht
34. Ratsionaalavaldiste lihtsustamine 1. leht 2. leht 3. leht
35. Ratsionaalavaldiste lihtsustamine 1. leht 2. leht 3. leht
36. Ratsionaalavaldiste lihtsustamine 1. leht 2. leht 3. leht
37. Ratsionaalavaldiste teisendamine 1. leht 2. leht 3. leht
38. Murdvõrrandite lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
39. Murdvõrrandite lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
40. Murdvõrrandite lahendamine 1. leht 2. leht .
41. Murdvõrrandite lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
42. Murdvõrrandite lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
43. Murdvõrrandite lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
44. Murdvõrrandite lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
45. Kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
46. Kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
47. Kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
48. Kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
49. Kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
50. Kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
51. Kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
52. Kordamine 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal: Matemaatika