9. klass 6. teema

Pöördkehad

Teemad

Teemalehed

1. Silinder 1. leht 2. leht 3. leht
2. Silinder 1. leht 2. leht 3. leht
3. Silindri pindala ja ruumala 1. leht 2. leht 3. leht
4. Silindri pindala ja ruumala 1. leht 2. leht 3. leht
5. Koonus 1. leht 2. leht 3. leht
6. Koonus 1. leht 2. leht 3. leht
7. Koonuse pindala ja ruumala 1. leht 2. leht 3. leht
8. Koonuse pindala ja ruumala 1. leht 2. leht 3. leht
9. Kera 1. leht 2. leht 3. leht
10. Kera 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal: Matemaatika