TAIMED 

 

 


Taimed

Meie elu on mõeldamatu taimedeta. Inimene kasutab taimi toiduks ja õli saamiseks, hingab taimede poolt toodetud hapnikku, valmistab taimekiududest riiet, kasutab taimepuitu majade ja mööbli valmistamiseks, taimi saab kasutada ravimitena, maitseainetena, taimedest valmistatakse paberit, taimed annavad loomadele toitu, kaitset ja varju, surnud taimedest tekib kõdunemisel muld, taimed kaunistavad meie elupaika jne.

Taimed on elusorganid. Taime osad on juur, vars, lehed, õied, millest arenevad viljad. Taimed võtavad juurtega mullast vett ja seal lahustunud mineraalsoolasid. Samas võtavad taimed lehtedega õhust süsihappegaasi. Süsihappegaasist, toitesooladest ja veest tekivad taimes tema kasvamiseks vajalikud ained. Samal ajal toodab taim hapnikku. Hapnik on vajalik teistele elusolenditele hingamiseks. Vars on nagu transpordikeskus, mis viib toitained taime osadeni. Õied hoolitsevad taime järglaste eest. Õitest arenevad seemned, mille abil taim paljuneb.

 

Ülesanne 1. Vasta küsimustele ja lisa joonisele taime osad: õis, leht, vars, juur.


  Missuguse värvusega on taimed?

  Milleks on taimel juur?

  Milleks on taimele vajalikud lehed?

  Milline ülesanne on taime varrel?

  Milline tähtsus on õitel?

  Mida toodab taim?

  Kuidas nimetatakse tervistava toimega taimi?

Ülesanne 2. Kirjuta puuduvad sõnad!

Juure kaudu imeb taim . Vart mööda liiguvad vesi ja mineraalained . Õites valmivad . Viljas valmivad   . Seemnest kasvab .

 

Ülesanne 3. Täida tabel. Milline ülesanne on taime erinevatel organitel?

Taime organ

Ülesanne

õis

 

leht

 

vars

 

juur

 

 

Ülesanne 4. Inimene kasutab taimi väga erineval otstarbel. Täida tabel, tuues tabeli igasse osasse vähemalt viis taimenimetust.

söögiks

joogi valmistamiseks

ehituseks

ravimiks

iluks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülesanne 5. Ühenda sobivad paarid, pannes kastidess vastava lausepoole numbri!

1. Ühte liiki kuuluvad taimed, väga erinevatel otstarvetel.  
2. Taimede kindlakstegemiseks võib põhjustada taime surma.  
3. Elupaik on koht, kasutatakse määrajat.  
4. Elupaiga muutmine ja muutuvad mullaks.  
5. Taimed toodavad millel on mitu ühist tunnust.  
6. Surnud taimed kõdunevad ja kus taim leiab eluks vajaliku.  
7. Inimene kasutab taimi hapnikku.  

                    

Ülesanne 6. Tehke klassiga ideekaart TAIMEDE kohta!

 

Kasutatud materjal:

Sirel, Kalle „Loodusõpetus III klassile“ (1. osa), Kirjastus Koolibri, 2004.

„Laste loodusentsüklopeedia“, Kirjastus Koolibri, 1996.