LISAMATERJALE 1

LISAMATERJALE 1. klassile 

 

Eesti keel

Tähestik. Häälikud - Kaie Kikkas
Tööleht- Kirjatähed - Kersti Tarkmees

Sõnade häälikuline analüüs - Pille Rebane
Tööleht- Häälikud - Kersti Tarkmees
TL- Häälikud - Tiina Karri

Kontrolltöö - Kirjavahemärgid - Evelin Kivi

Kontrolltöö- Samatähenduslikud sõnad - Evelin Kivi

Emakeele olümpiaad - Sirje Õunroos, Evelin Jauk
Kordamine - Krista Kinkar
TL- Koosta jutuke - Kersti Tarkmees
Tööleht - Mina - Kersti Tarkmees
Tööleht - Silp - Kersti Tarkmees
Kordav keeleharjutus 1 - Kersti Kivi
Kordav keeleharjutus 2 - Kersti Kivi
Kordav keeleharjutus 3 - Kersti Kivi
Kordav keeleharjutus 4 - Kersti Kivi
Kordav keeleharjutus 5 - Kersti Kivi
Lugemisharjutus - Kersti Kivi

 

Inimeseõpetus

Kontrolltöö - Ülle Halliste
Kontrolltöö 2 - Ülle Halliste
Kontrolltöö 3 - Ülle Halliste

Kontrolltöö - Ülle Halliste
Tööleht- Suhted -Kersti Tarkmees

Kontrolltöö - Ülle Halliste

TEAN JA OSKAN - Tiina Karri

 

Loodusõpetus

Kontrolltöö - Inimese meeled - Evelin Kivi
Kontrolltöö - Elusolendid - Evelin Kivi
Taju arendamine - Ülle Leppoja
Kontrolltöö - Põõsad ja puhmad - Evelin Kivi
Tööleht - Mida haab lepaga kõneles - Veronika Paavel
Rühmita kuud - Kersti Tarkmees

Algklasside lastega “Kõige-kõige …” loodusradadel - Eve Rungi 

Õuesõppe tööleht - Kasepuu - Kersti Tarkmees
Õuesõppe ristsõna - Kasepuu - Kersti Tarkmees
Taju arendamine - Ülle Leppoja

Parem ja vasak - Ülle Koduste

Töölehtede kogumik (29 materjali) - Sirle Veidemann
Loodusviktoriin I klassile - Inge Reinvald

20 ristsõna loodusõpetusest - Leili Mikkus

 

Matemaatika

Mõõtmine - Ülle Koduste
Raha - Ülle Koduste

Nuputa! - Marianne Tekkel
Olümpiaad - Marianne Tekkel
Nupukate turniir 2007- I voor - Olesja Roosmaa
Nupukate turniir 2007- III voor - Olesja Roosmaa
Nupukate turniir 2007- II voor - Olesja Roosmaa
Matemaatika olümpiaad - Sirje Õunroos