LOOGIKAÜLESANDED
Raamatust "Logika"
MOSKVA 2000

Iq3.jpg (19426 bytes) Leia erinevused.
Iq2.jpg (9924 bytes) Kõik majad reas peavad olema triibutatud erinevalt.

Kuidas on vaja triibutada tühje maju?

Iq4.jpg (22128 bytes) Eralda metsloomad koduloomadest joonega.
Iq5.jpg (9695 bytes) Leia sobiv tükk ja ühenda.
Iq6.jpg (41826 bytes) Missugune alumistest toaplaanidest vastab ülemisele toale?
Iq7.jpg (14246 bytes) Leia vaipa sobiv tükk.
Iq8.jpg (34020 bytes) Leia igas reas kaks osa, millest saab kokku panna kolmnurga, ringi või ruudu.


Ühenda need joonega.

Iq9.jpg (10079 bytes) Aita mesilasel jõuda õieni.
iq10.jpg (12074 bytes) Mitu hobust on joonisel?
Iq11.jpg (20956 bytes) Mis oli enne, mis pärast? Kirjuta ringidesse numbrid 1- 4 õiges järjekorras. 
Iq12.jpg (4007 bytes) Mitu kolmnurka saad?
Mitu ruutu leiad?
Iq13.jpg (23436 bytes) Loetle kõik tööriistad. Nimeta iga tööriistade grupp ühe nimetusega.
Iq14.jpg (35793 bytes) Missugune ese esineb piltidel kõigest viiel korral?
Iq15.jpg (8356 bytes) Leia väljakukkunud kujund.
Iq16.jpg (4836 bytes) Missuguse kuubi saad, kui kleebid kokku antud
kujundi?
Iq17.jpg (20330 bytes) Milline ruut peaks olema tühjas ruudus? Joonista see.
Iq18.jpg (23595 bytes) Mis on igas reas üleliigne?
Iq19.jpg (18647 bytes) Leia kaks ühesugust noodikirja.
q20.jpg (35485 bytes) Arva ära, millise majani saab minna, kui kasutada antud skeemi.
Iq21.jpg (24294 bytes) Kontrolli, kas doomino nupud on ikka õigesti laotud.
Iq22.jpg (12798 bytes) Missugust torditükki on söödud teistest rohkem?
Iq23.jpg (21135 bytes) Missugusel pildil on tüdruk poisist pikem, kuid puust lühem?
Iq24.jpg (11959 bytes) Jätka joonist.