I KLASS
3. Perekond ja kodu

Emakeel


HÄÄLIKUTE PIKKUSED 1
HÄÄLIKUTE PIKKUSED 2
HÄÄLIKUTE PIKKUSED 3
HÄÄLIKUTE PIKKUSED 4
HÄÄLIKUTE PIKKUSED 5
HÄÄLIKUTE PIKKUSED 6
HÄÄLIKUTE PIKKUSED 7
HÄÄLIKUTE PIKKUSED 8
HÄÄLIKUTE PIKKUSED 9
KIRJUTAN ASJADE NIMETUSED
KIRJUTAN ASJADE NIMETUSED 2
KIRJUTA SÕNU
KIRJUTA SÕNU
KIRJUTA SÕNU JA LÕPETA LAUSED

JÕUMEHED  I ja J

KIRJUTA, MIS ON PILDIL
KIRJUTA, MIS ON PILDIL

OTSI ÜLES KUUDE NIMETUSED

KUUD  Merlin Kirbits