ARVUDE VÕRDLEMINE JA JÄRJESTAMINE

 

1. LOENDA

7 3 6 4 2 5

KIRJUTA NEED ARVUD

2   3                
                     

2. KIRJUTA VAHETULT JÄRGNEV ARV

3   5   2   4   1  

3. KIRJUTA VAHETULT EELNEV ARV

  6   3   4   5   2

4. VÕRDLE <, > VÕI =

5   3
3   5
7   4
2   6
6   2
5   4
3   3
7   6
8   8
4   5
1   4
3   3
5   4
7   7
4   2