Matemaatika 1.klassile

 1. Arvuta!

  ☻☻☻ + ☻☻=

  ♪ ♪ ♪ ♪ + ♪ ♪ ♪ =

  ☼ ☼ ☼ + ☼ ☼ ☼ =

  ☺☺☺☺☺ - ☺☺ =

  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ - ♣ ♣ ♣ =

  ♂ + ♂♂♂♂♂ =

   

   

 2. Lahenda tekstülesanne!

Ema ostis poest 6 õuna. Kodus jagas ta need kahe lapse vahel ära. Mitu õuna mõlemad lapsed said?