I KLASS
3. Perekond ja kodu

Matemaatika


LIIDAME JA LAHUTAME 1-KAUPA
LIIDAME JA LAHUTAME 1-KAUPA NING KASUTAME ARVU 0
LIIDAME JA LAHUTAME 0, 1- JA 2-KAUPA
LIIDAME JA LAHUTAME 2-KAUPA
LIIDAME JA LAHUTAME 2-KAUPA
LIIDAME JA LAHUTAME 1- JA 2-KAUPA
LIIDAME JA LAHUTAME 3-KAUPA
LIITMISEL VÕIME JÄRJEKORDA MUUTA
LIITMINE JA LAHUTAMINE 2-, 3- JA 4-KAUPA
LIITMINE JA LAHUTAMINE KÜMNE PIIRES
LIIDAME JA LAHUTAME KÜMNE PIIRES
ARVUTAME KÜMNE PIIRES
ARVUTAN
ARVUDE VÕRDLEMINE JA JÄRJESTAMINE

TÖÖLEHT

TUTVUMINE NATURAALARVUDEGA

ÜLESANNE