I KLASS
3. Kohvik

Matemaatika
LIITMINE JA LAHUTAMINE KÜMNE PIIRES
LIIDAME JA LAHUTAME 6- JA 7-KAUPA
LIIDAME JA LAHUTAME KÜMNE PIIRES
TÄIENDAME ARVU KUNI KÜMNENI
LIIDAME JA LAHUTAME KÜMNE PIIRES
KIRJUTAN PUUDUVAD ARVUD KUNI KÜMNENI
ARVUDE RIDA
ARVUTAN I
ARVUTAN II
ARVUTAN III
ARVUTAN IV
ARVUTAN V
ARVUTA

TEHTED NATURAALARVUDEGA 1
TEHTED NATURAALARVUDEGA

NUPUTAMISÜLESANDED - TARKUSETERAD I
NUPUTAMISÜLESANDED - TARKUSETERAD II
NÄPUNÄITED JA VASTUSED TARKUSETERADELE