I KLASS
5. Mängime loomaaeda

Emakeel
A, Ä, E JA EE
HÄÄLIKUTE PIKKUSED
HÄÄLIKUTE PIKKUSED - D, T, TT
H SÕNA ALGUSES
KAASHÄÄLIKUD
KAVALAD VARESED
KES? MIS? MIDA TEEB?
KES ON KES? I OSA
KES ON KES? II OSA
KES ON KES?
KIRJUTA, KES ON
KIRJUTA, KES VÕI MIS ON PILDIDL
KIRJUTA, KES VÕI MIS ON PILDIDL
KIRJUTA, KES VÕI MIS ON PILDIDL
KIRJUTA, KES VÕI MIS ON PILDIDL
KIRJUTA, KES VÕI MIS ON PILDIDL
KIRJUTA LOOMANIMETUSI
KIRJUTA LOOMANIMETUSI
KIRJUTA LÜNKA SOBIV TÄHT
LEIA SÕNA.
LÕPETA LAUSED
MIDA TEEB?
MIDA TEEB?
MIDA TEEB?
MIDA TEEB? MIDA TEEVAD?
MIDA TEEB? MIDA TEEVAD?
MIDA TEEVAD?
MIDA SÖÖN, MIDA JOON?
MITU TÄHTE ON SÕNAS?
MUUDA TÄHTE
OTSI LOOMI!
OTSI LOOMI!
SULUTA KAASHÄÄLIK - J
TEE LAUSEID
TÄIDA LÜNDAD SÕNADEGA
TÖÖLEHT
VALI SOBIV SÕNA

ÜHENDA SÕNAD LAUSETEKS
ÜKS. MITU.
ÜKS. MITU.
TÖÖLEHT .doc
TÖÖLEHT . doc Tuuli Saksa