I KLASS
5. Mängime loomaaeda

Matemaatika
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE TÄISKÜMNETEGA SAJA PIIRES
KÜMNELISED
LIITMINE TÄISKÜMNETEGA SAJA PIIRES
LAHUTAMINE TÄISKÜMNETEGA SAJA PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE TÄISKÜMNETEGA
KÜMNELISTE LIITMINE JA LAHUTAMINE
KÜMNELISTE LIITMINE JA LAHUTMINE

VÕRDLE JA ARVUTA

NUPUTAMISÜLESANDED - TARKUSETERAD 1
NUPUTAMISÜLESANDED - TARKUSETERAD 2
NÄPUNÄITED JA  TARKUSETERADE VASTUSED

TEKSTÜLESANDED

ARVUTA
KIRJUTA VIHIKUSSE JA ARVUTA
TÄISKÜMNED