I KLASS
6. Mina ise

Matemaatika
TÄISKÜMNETE LIITMINE SAJA PIIRES
TÄISKÜMNETE LAHUTAMINE SAJA PIIRES
TÄISKÜMNETE LIITMINE JA LAHUTAMINE SAJA PIIRES
LEIA PUUDUV TEGUR TÄISKÜMNETE LIITMISEL JA LAHUTAMISEL SAJA PIIRES

TEHTED NATURAALARVUDEGA

NUPUTAMISÜLESANDED - TARKUSETERAD 1
NUPUTAMISÜLESANDED - TARKUSETERAD 2
NÄPUNÄITED JA VASTUSED TARKUSETERADELE

TEKSTÜLESANDED

TÄISKÜMNED