I KLASS
7. Muistendid

Emakeel
 
HARJUTAME SUURI TÄHTI
JUTUSTAME, KÜSIME, HÜÜAME
JUTUSTAVAD LAUSED
LÜHENDID
KES? MIS? MÕISTATUSED
KIRJUTA PUUDUVAD NUMBRID
KOOSTA JUTUKE
LAUSE. LAUSE LÕPUMÄRK.
LEIA SÕNA
LÕPETA LAUSED. PARANDA VEAD
MOODUSTA LAUSEID
PARANDA VEAD
PARANDA VEAD
SUUR ALGUSTÄHT
SUUR JA VÄIKE ALGUSTÄHT
SUUR JA VÄIKE ALGUSTÄHT
SUUR JA VÄIKE ALGUSTÄHT
TEE LAUSEID

TÖÖLEHT
TÖÖLEHT
TÄISHÄÄLIKUÜHEND
VASTANDSÕNAD
VASTANDSÕNAD
VASTANDSÕNADE RISTSÕNA

KES VÕI MIS SEE ON?
KES VÕI MIS SEE ON?
KES VÕI MIS SEE ON?