I KLASS
8. Taimede elu

Emakeel

AINSUS. MITMUS
B, D, G SÕNA SÕNA ALGUSES
ELUS JA ELUTU
HARJUTUSED
HELLITUSNIMED
HÄÄLIK. TÄHT
JÄTKA LOETELU
KAASHÄÄLIKUD
KAASHÄÄLIK. LÕPETA LAUSED
KAASHÄÄLIKU PIKKUS
KES? MIS?
KIRJUTA LÜNKA
K JA G SÕNADES
KORDAMINE 1
KORDAMINE 2
KORDAMINE 3
KORDAMINE 4
KORDAMINE 5
KORDAMINE 6
KORDAMINE
KORDAMINE 7
KORDAMINE 8
KORDAMINE 9
KORDAMINE 10
KORDAMINE 11
KORDAMINE 12
KORDAMINE 13
KORDAMINE 14


KORDAMISEKS
LIITSÕNA. VASTANDSÕNA.
MITMUS. AINSUS
MIDA TEEB? MIDA TEEVAD?
NIMED
OMADUSSÕNAD
P JA B ÕIGEKIRI
T JA D SÕNADES
TÄHESTIK. TÄHT. HÄÄLIK
VALI ÕIGE SÕNA
VASTA KÜSIMUSTELE
VASTANDSÕNAD. H
VASTANDSÕNAD

TÖÖLEHT
TÖÖLEHT
TÖÖLEHT .doc

TÄHESTIKUHARJUTUS .doc Merlin Kirbits

KORDAVAD HARJUTUSED  .doc Rita Tomson

KIRJUTA SÕNU JA VÄRVI PILT
KIRJUTA LILLEDE NIMED

 

 

MIS ON PILDIL?
MIS ON PILDIL?
MIS ON PILDIL?