I KLASS
9. Taimede elu

Matemaatika

RASKEMAID ÜLESANDEID LIITMISE JA LAHUTAMISE KOHTA 20 PIIRES
ÜLESANDEID PEASTARVUTAMISEKS
LIITMINE TEISE KÜMNE PIIRES
LAHUTAMINE TEISE KÜMNE PIIRES
PUUDUVA KOMPONENDI LEIDMINE LAHUTAMISEL TEISE KÜMNE PIIRES
SEGAÜLESANDEID KORDAMISEKS
RASKEMAID ÜLESANDEID LAHUTAMISE KOHTA
MITME ARVU LIITMINE 20PIIRES
PUUDUVA KOMPONENDI LEIDMINE LIITMISEL JA LAHUTAMISEL 20 PIIRES
TÄIDAN TABELI RIDADE KAUPA
LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES I
LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES II
LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES III
LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES IV
LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES V
KORDAMINE - LIITMINE JA LAHUTAMINE TEISE KÜMNE PIIRES I
KORDAMINE - LIITMINE JA LAHUTAMINE TEISE KÜMNE PIIRES II
KORDAMINE - LIITMINE JA LAHUTAMINE TEISE KÜMNE PIIRES III

LAHUTAMINE TEISE KÜMNE PIIRES I
LAHUTAMINE TEISE KÜMNE PIIRES II
LAHUTAMINE TEISE KÜMNE PIIRES III
LAHUTAMINE TEISE KÜMNE PIIRES IV
LAHUTAMINE TEISE KÜMNE PIIRES V
ARVUDE JÄRJESTAMINE

NUPUTAMISÜLESANDED - TARKUSETERAD I
NUPUTAMISÜLESANDED - TARKUSETERAD II

PÕHIÜLESANDED LIITMISEL JA LAHUTAMISEL
TEKSTÜLESANNETE KOOSTAMINE JA LAHENDAMINE
TEKSTÜLESANNETE LAHENDAMINE
TÖÖLEHT Ingrid Ohno
RUUT JA RING - töölehed  .doc Anne Maidla

TEKSTÜLESANDED

AIAS I
AIAS II
ARVUTA
ARVUTA