I KLASS
8. Taimede elu

MUUD

Vt. ka ristsonu 1. klassi loodusteemade kohta

NUPUTAMISRAAMAT
Tagli Pitsi
 

A   LOOGIKAULESANDED

I TOMBA RING UMBER ASJALE, MIS EI SOBI TEISTE HULKA 

1. leht
2. leht
3. leht
4. leht
5. leht
6. leht
7. leht
8. leht
9. leht
10. leht

II MILLEGI POOLEST OMAVAHEL SOBIVATE ASJADE PAARI PANEMINE 

1. leht
2. leht
3. leht
4. leht
5. leht
6. leht
7. leht
8. leht
9. leht
10. leht
11. leht
12. leht
13. leht
14. leht
15. leht
16. leht
17. leht
18. leht

III VARVI JA ESEME OMAVAJELINE KOKKUSOBITAMINE
1. leht
2. leht

B   KIRJUTAMINE, LUGEMINE

I UKS SONA EI ALGA SAMA TAHEGA NAGU TEISED
1. leht
2. leht
3. leht
4. leht

II UKS SONA EI LOPE SAMA TAHEGA NAGU TEISED
1. leht
2. leht
3. leht
4. leht

III UHES SONAS EI OLE SAMASUGUST TAHEPAARI NAGU TEISTES
1. leht
2. leht

IV MILLISES SONAS ON MILLINE TAHT ? 

1. leht
2. leht
3. leht
4. leht
5. leht
6. leht

V MILLISES SONAS ON MILLINE TAHT ? 

1. leht
2. leht
3. leht
4. leht
5. leht
6. leht
7. leht
8. leht

VI NIMETUSTE KIRJUTAMINE 

KIRJUTA PUUDUVAD TAISHAALIKUD
1. leht
2. leht
KIRJUTA PUUDUVAD KAASHAALIKUD
1. leht
2. leht

KIRJUTA PUUDUV SONA
1. leht
2. leht

VII LIITSONADE KIRJUTAMINE 

1. leht
2. leht
3. leht
4. leht
5. leht

VIII VASTANDSONADE LEIDMINE
1. leht
2. leht

IX UHESUGUSE TAHENDUSEGA SONADE LEIDMINE
1. leht
2. leht

X RISTSONADE LAHENDAMINE 
1. leht
2. leht
3. leht
4. leht

C   ARVUTAMINE

I SUUREM KUI (>), VAIKSEM KUI (<), VORDNE (=)
1. leht
II ARVUTUSULESANNETELE LAHENDAMINE, UHENDA IGA TEHTEGA OIGE VASTUS
1. leht
III OIGE VASTUSE LEIDMINE
1. leht
2. leht
3. leht
4. leht

PILT GEOMEETRILISTEST KUJUNDITEST

Tööjuhend