II KLASS
1. Dinosaurused

Matemaatika

ARVUTA
PEASTARVUTAMISEKS
LIITMINE ESIMESEST KÜMNEST TEISE
LIITMINE ESIMESEST KÜMNEST TEISE
LIITMINE ESIMESEST KÜMNEST TEISE
LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES
PEASTARVUTAMISEKS
KUIDAS LIITA 9-GA?
KUIDAS LAHUTADA 11-ST?
KUIDAS LIITA 8-GA?
KUIDAS LAHUTADA 12-ST?
KUIDAS LIITA 7-GA?
KUIDAS LAHUTADA 13-ST?
KUIDAS LIITA 6-GA?
KUIDAS LAHUTADA 14-ST?
LIITMINE 20-NE PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES
MITME ARVU LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES
KUIDAS LAHUTADA 15-ST?
KUIDAS LAHUTADA 16-NEST, 17-NEST JA 18-NEST?
LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES
JAOTA ARVUD KAHEKS
KUIDAS LIITMIST HÕLBUSTADA
LIITMSE KORDAMINE LIITMISTABELI ABIL
LAHUTAMINE 20 PIIRES

LIITMINE JA LAHUTAMINE 30 PIIRES
ARVUDE JÄRJESTAMINE
ARVUDE REASTAMINE

NUPUTAMISÜLESANDED - TARKUSETERAD I
NUPUTAMISÜLESANDED - TARKUSETERAD II

TEKSTÜLESANDED


VIRGAD ORAVAD I
VIRGAD ORAVAD II
AIATÖÖD
NAEL
ARVUTA I
ARVUTA II
KORDAMIST
LIITER

TEKSTÜLESANDEID

TÖÖLEHT nr.1
TÖÖLEHT nr. 2
TÖÖLEHT nr. 3
TÖÖLEHT nr. 4
TÖÖLEHT nr. 5
TÖÖLEHT nr. 6

TÖÖLEHT nr. 7