II KLASS
2. Joostes läbi aja

Matemaatika

SEGAÜLESANDEID KUUDE JA AASTATEGA
KIRJUTA LÕPUNI JÄRGMISED READ
ROOMA NUMBRID
ROOMA NUMBRID
PUUDUVA KOMPONENDI LEIDMINE LIITMISEL JA LAHUTAMISEL
LAHUTAMINE TEISEST KÜMNEST ESIMESSE
LAHUTAMINE TEISEST KÜMNEST ESIMESSE
LAHUTAMINE TEISEST KÜMNEST ESIMESSE
LAHUTAMINE TEISEST KÜMNEST ESIMESSE
LAHUTAMISE KORDAMINE LAHUTAMISTABELI ABIL
KORDAMINE - LAHUTAMINE TEISEST KÜMNEST ESIMESSE
TÄIDA TABELID!
LIIDAN IGA RUUDU KESKEL ASETSEVAT ARVU VÄLJASPOOL RUUTU ANTUD ARVUDEGA
LAHUTAN IGA RUUDU KESKEL ASETSEVAST ARVUST VÄLJASPOOL RUUTU ANTUD ARVUD
ÜLDINE KORDAMINE
ÜLDINE KORDAMINE
ÜLDINE KORDAMINE
KUIDAS LAHUTAMIST HÕLBUSTADA
TÄIENDA IGA REA ARVUD REA LÕPUS OLEVA ARVUNI
LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 PIIRES
MUUDAME VÄHENDAJATE JÄRJEKORDA
MITME ARVU LIITMINE JA LAHUTAMINE 20 PIIRES
MITME ARVU LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE TÄISKÜMNETEGA SAJA PIIRES

NUPUTAMISÜLESANDED - TARKUSETERAD I
NUPUTAMISÜLESANDED - TARKUSETERAD II


TEKSTÜLESANDED

KALENDRIST
LOENDAME KÜMNEID
ROOMA NUMBRID
ÜLESANDEID