LISAMATERJALE 2. klassile

 

Eesti keel 

Töö tekstiga - Marika Aruküla
Funktsionaalne lugemine - Väike tiiger - Sirje Ladev
Tööleht - Sügiselugu - Sirje Ladev
Emakeele kontrolltöö - Asesõnad - Anneli Puusaag
Emakeele kontrolltöö - Koma lauses - Evelin Kivi

Tööleht - Sulghäälikute pikkused - Tiina Ruus
Tööleht - Suluta kaashäälikute pikkused - Tiina Ruus

Tunnitöö- Tegusõnad - Kaarin Reinson

TK- Koma. Ija J õigekiri - Kaarin Jaanson

I veerandi kordamine<![if !vml]><![endif]> Anneli Puusaag

5 emakeele kontrolltööd - Ene Must<![if !vml]><![endif]>
Sõnavara kontrolltöö - Krista Kinkar
Rikastame sõnavara . Krista Kinkar
Ristsõna aastaaegadest - Krista Kinkar
Täishäälik - Krista Kinkar
Täishäälik 2 - Krista Kinkar
Harjutus -Krista Kinkar
Õigekiri - Krista Kinkar
Sõnaliik, poolitamine, kohanimed - Krista Kinkar
Iseseisev töö - Krista Kinkar
Kordamine - Krista Kinkar
Kordamine kevadel - Krista Kinkar
<![if !vml]><![endif]>KT - 1. poolaasta - Tiina Karri
KT - 2. veerand - Tiina Karri
KT - 3. veerand - Tiina Karri
TL - Teadmiste kontroll - Tiina Karri
<![if !vml]><![endif]>Lugemisoskuse tasemetöö - Relika Kalbus
Emakeele olümpiaad - Eve Sinijärv

 

Inimeseõpetus

Kontrolltöö - Piret Kirsipuu<![if !vml]><![endif]>
TK- Ohud kodus - Kaarin Jaanson

TK- Käitumine söögilauas - Kaarin Reinson
Tööleht - Tervis - Tiina Ruus
<![if !vml]><![endif]>

Loodusõpetus

Maismaataimed - ristsõna - Sirje Ladev<![if !vml]><![endif]>

Kontrolltöö - Maismaataimed - Sirje Ladev
Töölehtede komplekt taimede kohta - Küllike Pedaste
Kontrolltöö - Taimed - Tiina Ruus

Tööleht - Tiina Ruus<![if !vml]><![endif]>
PÕDER - Külli Korol<![if !vml]><![endif]>

RS - Linnud - Krista Kinkar
METSSIGA - Külli Korol
TK- Maismaaloomad - Kaarin Reinson
PRUUNKARU - Külli Korol
KT - Loomad - Tiina Karri

RS - Ilm - Krista Kinkar
RS - Õhk - Krista Kinkar
TK- Ilmastikunähtused - Kaarin Reinson
TK - Ilmastikunähtused - Tiina Karri

Loodusviktoriin II klassile - Inge Reinvald<![if !vml]><![endif]>
<![if !vml]><![endif]>

Matemaatika

Üleminekuga liitmine, lahutamine 20 piires - Evelin Kivi
Tööleht - Küllike Pedaste
Liitmine üleminekuga + Liiter -Evelin Kivi

Puuduva liidetava leidmine - Evelin Kivi
Matemaaatika olümpiaad - Marianne Tekkel<![if !vml]><![endif]>
Matemaatika olümpiaad - Marianne Tekkel<![if !vml]><![endif]>
Nupukate turniir 2007- I voor - Olesja Roosmaa
Nupukate turniir 2007- II voor - Olesja Roosmaa
Nupukate turniir 2007- III voor - Olesja Roosmaa
Kordamine - Kersti Tarkmees
Lõputöö - Tiina Karri
1. poolaasta kordav töö - Tiina Karri
KT - Korrutamine- jagamine - Tiina Karri
TK - Kahekohalised arvud - Tiina Karri
TK - Arvude nimed tehetes - Tiina Karri